Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri

Vedlagt til fornyet høring følger;

  • Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri
Forslaget har tidligere været udsendt i høring, men på grund af ændringer af forslaget, udsendes forslaget i fornyet høring.

Bemærkningerne skal være Departementet for Finanser i hænde senest: den 2. juli 2021

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget bedes sendt pr. e-mail til: oed@nanoq.gl og CC til pla@nanoq.gl.

Emne:

Fiskeri

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Finanser og Indenrigsanliggender

Offentliggjort:

03 juni 16:13:00

Høringsfrist:

02 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl og CC til pla@nanoq.gl