Høring af forslag til Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran

Departementet for Råstoffer fremsender hermed vedlagte forslag Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran.

Baggrunden for forslaget er et politisk ønske om, at genindføre nultolerance-politikken ved lov.

Forslaget indeholder et forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran, samt en grænse for indholdet af uran i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse rettet mod andre mineraler end uran.

Derudover indeholder forslaget en hjemmelsbestemmelse, som giver Naalakkersuisut mulighed for at indføre lignende forbud mod andre radioaktive grundstoffer, samt en hjemmel til, at indskrænke og tilbagekalde tilladelser til mineralaktiviteter, hvis der ikke kan ske udnyttelse i overensstemmelse med forbuddet.

Endelig indeholder forslaget en straffebestemmelse.

Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises til medsendte bemærkninger til forslaget.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Råstoffer i hænde senest mandag den 2. august. Bemærkninger bedes fremsendt til asn@nanoq.gl.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Råstoffer

Offentliggjort:

02 juli 00:00:00

Høringsfrist:

02 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

asn@nanoq.gl