Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Ændring af dato for ophævelse af Landstingsforordningen)


Baggrunden for fremsættelsen af forslaget er, at den gældende landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme med senere ændringer ophæves den 31.december 2021.
Arbejdet med en ny Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme er imidlertid blevet forsinket på grund af udskrivelse af valg til Inatsisartut i foråret 2021, hvilket indebærer, at det ikke er muligt at fremsætte en ny Inatsisartutlov om smitsomme sygdomme på efterårssamlingen 2021.
Nærværende forslag til en ændring af Inatsisartutloven indeholder derfor et forslag til videreførelse af gældende regler i Landstingsforordningen om smitsomme sygdomme med senere ændringer, således at Landstingsforordningen om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme i sin helhed ophæves den 1. juli 2022 i stedet for den 31. december 2021.
Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 15. december 2021.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Sundhed i hænde senest den 29. juni 2021. Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle mail-adresse: pn@nanoq.gl, alternativt til departementets officielle postadresse: Departementet for Sundhed, Imaneq 1A, Postboks 1160, 3900 Nuuk.

Emne:

Sundhed

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Sundhed

Offentliggjort:

02 juni 07:57:00

Høringsfrist:

29 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pn@nanoq.gl