Vedr. høring i forbindelse med forslag til: Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2021 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter

(Ændring af indberetningspligter om grænseoverskridende ordninger m.v., samt modtagelse og videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejde med udenlandske myndigheder, konsekvensrettelser som følge af indførsel af acontoskat for selskaber i landstingslov om ind-komstskat, samt rettelse af henvisning til kriminallov for Grønland)

 

Høringssvar fremsendes til oed@nanoq.gl med kopi til pnil@nanoq.gl senest d. 30. juni 2021.

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departement for Finanser og Indenrigsanliggender

Offentliggjort:

02 juni 00:00:00

Høringsfrist:

30 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl