Høring over udkast til anordninger for selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde

Hermed sendes udkast til anordninger for selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde i høring.

Anordningerne indgår i en større opdatering af den erhvervsrettede regulering på Grønland, som omfatter dels en opdatering af en række anordninger, der sætter dansk erhvervslovgivning i kraft på Grønland, dels et lovforslag for Grønland om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder. Lovforslaget skal sikre, at den såkaldte gennemførelsesforordning vedr. aktionærrettigheder kan gennemføres på Grønland. Lovforslaget har været i høring i perioden 5. februar 2021 til 5. marts 2021.

Udkast til anordning for selskabsloven indeholder opdateringer vedr. selskabskapital, iværksætterselskaber, kapitalejerlån, vederlagspolitik, gennemsigtighed og godkendelse af transaktioner med nærtstående parter, valg og afsættelse af revisor, omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar (V.M.B.A.) til A/S, beskyttelse af personoplysninger, reelle ejere og kontrolpakken.

Udkast til anordning for lov om visse erhvervsdrivende virksomheder indeholder opdateringer vedr. anvendelsesområdet, virksomhedsformer, registrering af reelle ejere, økonomisk kriminalitet, forebyggende foranstaltninger mod skatteunddragelse m.m., beskyttelse af personoplysninger, kønsmæssig sammensætning af ledelse, valg og afsættelse af revisor, udvidet meddelelsespligt i forbindelse med revisorskifte, virksomheder der tidligere har drevet finansiel virksomhed, omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar (V.M.B.A) til A/S, obligatorisk digital kommunikation og kontrolpakken.

Udkast til anordning for lov om erhvervsdrivende fonde indeholder opdateringer vedr. reelle ejere, revisionsprotokol og beskyttelse af personoplysninger.

Naalakkersuisut akter at fremsætte anordningerne som beslutningsforslag på Efterårssamlingen 2021.

Høringsfristen er den 29. juli 2021.

Høringssvar bedes fremsendt til jhes@nanoq.gl og rahs@nanoq.gl. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Hesseldahl på jhes@nanoq.gl eller tlf. +299 34 56 98 og Rasmus Holm Schümann rahs@nanoq.gl eller tlf. +299 34 69 08.

Bilagsfortegnelse:
Bilag 1: Udkast til anordning for selskabsloven (Dansk)
Bilag 2: Udkast til anordning for selskabsloven (Grønlandsk)
Bilag 3: Resumé til anordning for selskabsloven (Dansk)
Bilag 4: Resumé til anordning for selskabsloven (Grønlandsk)
Bilag 5: Udkast til anordning for lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (Dansk)
Bilag 6: Udkast til anordning for lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (Grønlandsk)
Bilag 7: Resumé til anordning for lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (Dansk)
Bilag 8: Resumé til anordning for lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (Grønlandsk)
Bilag 9: Udkast til anordning for lov om erhvervsdrivende fonde (Dansk)
Bilag 10: Udkast til anordning for lov om erhvervsdrivende fonde (Grønlandsk)
Bilag 11: Resumé til anordning for lov om erhvervsdrivende fonde (Dansk)
Bilag 12: Resumé til anordning for lov om erhvervsdrivende fonde (Grønlandsk)
Bilag 13: Høringsliste

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Bekendgørelse

Offentliggjort:

01 juli 00:00:00

Høringsfrist:

29 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

jhes@nanoq.gl, rahs@nanoq.gl