2021

  Høringsfrist Emne
Offentlig høring af forslag til Inatsisartutlov om omdannelse af den nettostyrede virksomhed Mittarfeqarfiit til et aktieselskabDepartement for Boliger og Infrastruktur 17.01.22Infrastruktur Høring over udkast til anordninger for årsregnskabsloven og revisorlovenDepartement for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender 10.01.22 Høring vedrørende Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og om ændring af Inatsisartutlov om førtidspensionDepartement for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender 10.01.22Det sociale område Høring vedrørende forslag om ændring af lov om arbejdsmiljø i GrønlandDepartement for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender 03.01.22Arbejdsmarked Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse 2022 om licens og kvoter til fiskeriDepartement for Fiskeri og Fangst 15.12.21Fiskeri Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse 2022 om fiskeri efter kammuslingerDepartement for Fiskeri og Fangst 15.12.21Fiskeri Offentlig høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kollegierDepartement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke 10.12.21Uddannelse Høring vedrørende Inatsisartutlov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdetDepartement for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender 10.12.21Arbejdsmarked Selvstyrets bekendtgørelse om pension til borgmestre og deres ægtefæller og børn i høringDepartement for Finanser, Justitsområdet og Ligestilling 10.12.21 Selvstyrets bekendtgørelse om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalgDepartement for Finanser, Justitsområdet og Ligestilling 10.12.21

Side

af 6