2021

  Høringsfrist Emne
Høring af forslag til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde og Inatsisartutlov om hunde og katteholdDepartement for Fiskeri og Fangst 14.10.21 Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område 08.10.21Det sociale område Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om smiley-ordning ved ansættelse af lærlinge og praktikanter 06.10.21Uddannelse Forslag Selvstyrets bekendtgørelse om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på landDepartement for Fiskeri og Fangst 30.09.21Fiskeri Høring af forslag til Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)Departement for Finanser og Indenrigsanliggender 24.09.21Erhverv Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om offentlig hjælp 24.09.21Det sociale område Høring vedrørende Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse 24.09.21Det sociale område Forhøring for kommissorier for VSB- og VVM-redegørelse for Greenland Anorthosite Minings anorthosit projekt Departement for Råstoffer og Justitsområdet 21.09.21Råstoffer Offentlig høring af redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT), vedrørende geofysisk undersøgelse under forundersøgelsestilladelse nr. 2019/69 i et havområde ud for Vestgrønland. 03.09.21Råstoffer Høring af forslag til: udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart 27.08.21Infrastruktur

Side

af 4