Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om mærkning og statistik inden for turismeerhvervet

Forslaget til inatsisartutlov forventes fremsat på Inatsisartuts forårssamling 2020 (FM 2020).

Forslagets hovedelementer
Forslaget skal skabe en ny og styrket organisering af den offentlige turismefremmeindsats, som kan styrke den langsigtede udvikling af grønlandsk turisme.

Hovedpunkterne i forslaget skal understøtte aktiviteter til fremme af et grønlandsk kvalitetsmærke med fokus på standardisering og mærkning af turistprodukter og turistvirksomheder, og dertil indgår elementer af rådgivning og kompetenceopbygning i forslaget. Derudover indeholder forslaget hjemmel til indsamling af data for turismesektoren til statistiske formål.

Ikrafttrædelse
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Høringsfrist
Høringssvar til lovforslaget bedes sendt til Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked isiin@nanoq.gl senest den 21.februar 2020.

Emne:

Turisme

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv

Offentliggjort:

24 januar 13:35:00

Høringsfrist:

21 februar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl