Høring af udkast til bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer

Departementet for Natur og Miljø sender hermed forslag til bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer i høring. Med forslaget opdateres Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

Baggrunden for dette forslag er nye internationale krav til bl.a. produktion, brug og bortskaffelse af ozonlagsnedbrydende stoffer. Disse krav kommer fra Montreal-Protokollen om ozonlagsnedbrydende stoffer, som Grønland er omfattet af.

For at nedbringe den skadelige virkning på ozonlaget har ozonlagsnedbrydende stoffer været reguleret i en længere årrække. Formålet med reguleringen er at nedbringe udledningen af disse stoffer.

Da den eksisterende bekendtgørelse ikke indeholder tidssvarende krav, er den nu blevet opdateret, så Grønland lever op til Montreal-protokollens regler om ozonlagsnedbrydende stoffer.

Blandt forslag til ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse kan nævnes følgende:

  • Forbud mod stationære og mobile brandslukningsanlæg med haloner, bortset fra anlæg på skibe og i fly.
  • Krav om, at der tages alle rimelige foranstaltninger for at undgå udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer.
  • Forbud mod påfyldning af haloner, bortset fra påfyldning af anlæg i fly.
  • Forbud mod fremstilling af ozonlagsnedbrydende stoffer.
  • Krav om periodisk kontrol af udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer.
  • Krav til servicering, vedligeholdelse og demontering af anlæg indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer.
  • Præcisering af bekendtgørelsens dispensationsregler.
  • Præcisering af, at bekendtgørelsen også gælder for skibe på søterritoriet.
Høringsfrist
Høringssvar bedes sendt til Departementet for Natur og Miljø senest den 12-03-2020. Høringssvar sendes til departementets officielle e-mailadresse: pan@nanoq.gl.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Natur og Miljø

Offentliggjort:

12 februar 13:11:00

Høringsfrist:

12 marts 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl