Høring af forslag til bekendtgørelse om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19

Vedlagt sendes i hastehøring forslag til bekendtgørelse om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19.

Bekendtgørelsesforslaget er udarbejdet i forlængelse af Inatsisartuts vedtagelse af hastlovgivning med henblik på at, der kan træffes de nødvendige foranstaltninger i forhold til sikre mod smitte med covid-19 og skabe mulighed for at udstede nødvendige bekendtgørelser. Dette omfatter bl.a. hjemmel til fastsættelse af regler om nødundervisning m.m., der gør det muligt at fravige de bestemmelser, der er fastsat i lovgivningen om de pågældende skoler og institutioners undervisning m.m.

Bekendtgørelsesforslaget er udarbejdet med hjemmel i § 22, stk. 2 i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020.

Forslagets overordnede formål er at sikre nødundervisning m.v. til elever og uddannelsessøgende, der på grund af midlertidige foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af covid-19 ikke kan modtage almindelig undervisning m.m. efter de relevante regelsæt.

Bekendtgørelsen har som udgangspunkt, at institutionen eller skolen skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation, vi befinder os i.

Endvidere skal der tages størst muligt hensyn til at tiltagene, der iværksættes i henhold til bekendtgørelsen, ikke giver elever eller uddannelsessøgende ringere vilkår, end de ville have haft under almindelige undervisningsforløb.

På grund af den ekstraordinære og akutte situation vedrørende covid-19 er det nødvendigt at gennemføre høringen som hastehøring.

Derfor bedes eventuelle bemærkninger være Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i hænde senest mandag den 20. april 2020 kl. 12.00. Bemærkninger bedes i den forbindelse fremsendt til departementets officielle mail-adresse: ikin@nanoq.gl.

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

17 april 09:21:00

Høringsfrist:

20 april 12:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl