Udkast til bekendtgørelse om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber

Departementet for Natur og Miljø sender hermed forslag til bekendtgørelse om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskabers i offentlig høring. Bekendtgørelsen skal erstatte cirkulære nr. 1 om standardudrykning og mandskabsnormering fra 1994.
Bekendtgørelsen fastætter minimumsdimensionering for mandskab og indsatsmateriel hos de kommunale redningsberedskaber. Minimumsdimensioneringen fastsættes i bekendtgørelsen ud fra indbyggertallet i henholdsvis byerne og bygderne, hvilket sikrer et ensartet minimumserviceniveau for borgerne i hele landet. Det kommunale redningsberedskab har mulighed at søge dispensation fra bekendtgørelsens krav.

Udkastet til bekendtgørelsen indeholder flere væsentlige ændringer i forhold til cirkulære nr. 1 om standardudrykning og mandskabsnormering:

  • Minimumsdimensionering sker ud fra indbyggertal.
  • Krav om byer og bygders mandskab og indsatsmateriel præciseres.
  • Mulighed for at kommunale redningsberedskaber sammensætter standardudrykning ud fra lokale risikoforhold og hændelser.
  • Betegnelsen ”uden hjemmepligt” udgår.
  • Mulighed for at søge om dispensation til bekendtgørelsens fremsatte krav, såfremt tilsvarende alternativ kan forevises.
I vedlagte høringsnotat uddybes baggrunden for bekendtgørelsen.

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Offentliggjort:

03 juni 14:48:00

Høringsfrist:

27 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl