Høring om ophævelse af det territoriale forbehold til Minamatakonventionen

På baggrund af et kommende beslutningsforslag fra Naalakkersuisut, skal Inatsisartut tage stilling til, om Grønland skal tiltræde Minamatakonventionen i form af en ophævelse af det territorielle forbehold til Minamatakonventionen. Departementet for Natur og Miljø sender derfor forslag til tiltrædelse af Minamatakonventionen i høring.

Beskrivelse
Forhandlingerne om en global kviksølvsaftale, Minamatakonventionen, blev afsluttet i januar 2013. Formålet med konventionen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod menneskeskabte emissioner og udledninger af kviksølv og kviksølvforbindelser. Danmark underskrev konventionen den 10. oktober 2013 med territorialt forbehold for Grønland og Færøerne.

Konventionen fastsætter restriktioner for blandt andet kviksølvudvinding og international handel med kviksølv, forbud mod fremstilling, import og eksport af en lang række produkter tilsat kviksølv, fastsætter forbud eller driftsbetingelser for flere fremstillingsprocesser, hvor der anvendes kviksølv, samt søger at hindre nye anvendelser af kviksølv i produkter og industrielle processer. Konventionens bestemmelser regulerer således kviksølv i hele stoffets livscyklus; fra udvinding og anvendelse til emissioner og affaldsbehandling.

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved tiltrædelse af Minamatakonventionen i form af en ophævelse af det territorielle forbehold er nærmere beskrevet i vedlagte konsekvensnotat. Departementet for Natur og Miljø anbefaler en minimumsimplementering af Minamatakonventionen.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Offentliggjort:

05 maj 15:58:00

Høringsfrist:

17 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl