Høring af kongelig anordning om ikraftsættelse for Grønland af visse love om ændring af lov om forsvarets personel

Hermed sendes udkast til ”Kongelig anordning om ikraftsættelse for Grønland af visse love om ændring af lov om forsvarets personel” i høring med henblik på behandling på forårssamlingen 2020.

 

Dette forslag til kongelig anordning vedrører to ændringslove til lov om forsvarets personel, som kan sættes i kraft uden yderligere lovændringer. Det er to ændringer af lov om forsvarets personel, lov nr. 1539 af 18. december 2018 og lov nr. 328 af 30 marts 2019, der begge indeholder anordningsbemyndigelse. De to ændringer vedrører begge bestemmelser i den for Grønland gældende lov om forsvarets personel, som ikke er ændret ved mellemliggende dansk lovgivning.

 

 

Væsentligste ændringer

 

Lov nr. 1539 af 18. december 2018 om ændring af lov om forsva­rets personel

 

Lovændringen vedrører en udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt personel og indebærer en ligestilling i relation til økonomisk kompensation mellem personel, der har været udsendt før den 14. august 1996, og personel, der har været udsendt på denne dato eller senere.

Lov om forsvarets personel (personelloven) gav før ændringen mulighed for, at der kunne gives forskellige former for økonomisk kompensation til personel fra forsvaret eller deres efterladte, hvis personellet kom til skade eller omkom under eller som følge af udsendelse til udlandet. Desuden var der mulighed for udbetaling af en kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte i situationer, hvor forsvaret ikke var erstatningsansvarlig.

De to nævnte ordninger omfattede personel, der var kommet til skade under eller som følge af tjeneste under udsendelse den 14. august 1996 eller senere. Forsvaret har imidlertid haft udsendt personel til eksempelvis Cypern og Balkan forud for ordningernes ikrafttræden, og i forsvarsforliget 2018-2023 aftaltes det, at der fremadrettet skulle etableres ligestilling for personel, der var kommet til skade før den 14. august 1996.

 

Lov nr. 328 af 30 marts 2019 om ændring af lov om forsvarets personel

 

Lovændringen vedrører opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier. Det medfører en forøgelse af forsvarets evne til at mobilisere i tilfælde af krig og krise gennem opbygning af mobiliseringskompagnier, der uddannes med henblik på indsættelse. Mobiliseringskompagnierne opbygges ved anvendelse af værnepligtige, der har gennemført en 8-måneders værnepligtsuddannelse, og som gives supplerende uddannelse i forbindelse med mobilisering og forud for indsættelse.

Samtidig styrker loven totalforsvaret, ved at de værnepligtige, som har gennemført den 8 måneder lange værnepligtsuddannelse, skal kunne indkaldes til at forrette tjeneste i mobiliseringskompagnierne i op til 5 år efter hjemsendelse.

 

 

Høringssvar sendes til

 

Departementets officielle postkasse NAP@nanoq.gl med kopi til Nanna Nivi Pedersen (nanp@nanoq.gl) senest 26. februar 2020.

Emne:

Udenrigsanliggender

Departement:

Departementet for Udenrigsanliggender

Offentliggjort:

11 februar 00:00:00

Høringsfrist:

26 februar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

NAP@nanoq.gl