Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder

Baggrunden for fremsættelse af forslaget er vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 5 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder, som trådte i kraft den 1. juli 2019.

I lovens § 24 a, stk. 4 gives der hjemmel til, at Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om foretagelse af vurderinger af virkninger på kulturarven samt udarbejdelse og godkendelse af redegørelser om virkninger på kulturarven.

Forslaget indeholder bestemmelser om processen ved udarbejdelse af en kuturarvsvurdering, herunder krav til væsentlighedsvurdering, selve redegørelsen, samt høring og offentliggørelse.

Hovedformålet med forslaget er at skabe et fyldestgørende instrument til sikring af kulturarven i områder, som er eller påtænkes fredet eller underlagt anden kulturarvsbeskyttelse, herunder områder som er optaget som et UNESCO verdensarvsområde eller nomineret til optagelse som verdensarvsområde.

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. august 2020. Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i hænde senest mandag den 15. juni 2020.

Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle e-mailadresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til departementets officielle brevpost-adresse: Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.

Emne:

Kultur

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

12 maj 09:05:00

Høringsfrist:

15 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl