Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om kommunernes og Selvstyrets regnskaber

Forslagets indhold:
Det foreslås, at Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. februar 1995 om hjemmestyrets regnskabsvæsen m.v. afløses af en ny fælles bekendtgørelse for kommunerne og Selvstyret med hjemmel i den fælles budgetlov: Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Baggrunden er behovet for øget koordination mellem kommunerne og Selvstyret samt en styrket økonomistyring i den offentlig forvaltning.

Der sker en sammenskrivning og opdatering af regnskabsmæssige regler med ændringer af både redaktionel, præciserende og materiel karakter.

Sigtet med de redaktionelle og præciserende ændringer er at forbedre reglerne og dermed forståelse af disse hos de udøvende parter i kommuner og Selvstyret.

Bekendtgørelsens systematik er, at bestemmelser så vidt muligt gælder både kommunerne og Selvstyret. Hvor det ikke er muligt, er der lavet særskilte bestemmelser.

De materielle ændringer omfatter både tilføjelse af nye bestemmelser og fjernelse af bestemmelser. Herunder særligt indarbejdelse af regler om kommunale anlægs- og renoveringsfonde.

Hovedindholdet i bekendtgørelsen er præcisering af reglerne om, hvordan regnskabsmæssige registreringer skal foregå og om periodisering af indtægter og udgifter. En uddybende beskrivelse af kravene til årsrapportens indhold og regnskabsgodkendelse. Herudover gives der mulighed for fremadrettet af anvende perioderegnskaber.

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Finanser

Offentliggjort:

22 januar 09:47:00

Høringsfrist:

27 februar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl med cc til apos@nanoq.gl