Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Vedhæftet fremsendes i offentlig høring, Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Høringssvar skal være Digitaliseringsstyrelsen i hænde senest den 12. februar 2020.

Høringssvar skal fremsendes digitalisering@nanoq.gl og erfr@nanoq.gl

Emne:

Digitalisering

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Finanser

Offentliggjort:

17 januar 13:41:00

Høringsfrist:

12 februar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

digitalisering@nanoq.gl og erfr@nanoq.gl