Vedlagt fremsendes til høring Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil.

Baggrunden for fremsættelse af forslaget er et ønske om, at der gives samme mulighed for at lave politisk prioriterede indsatsområder for driftstilskud fra tips- og lottomidlernes pulje c, som der i dag er mulighed for ved projekttilskud.

Hovedformålet med forslaget er, at der fremadrettet bliver mulighed for yde et driftstilskud på op til 500.000 kr. pr. år på indsatsområder, som er politisk prioriterede.

Ligesom med projekttilskud foreslås det, at der stilles krav om offentliggørelse med hensyn til, hvilke indsatsområder der til enhver tid er politisk prioriterede.

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. maj 2020. Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i hænde senest mandag den 20. april 2020.

Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle e-mailadresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til departementets officielle brevpost-adresse: Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.

Emne:

Kultur

Høringstype:

Bekendgørelse

Offentliggjort:

16 marts 00:00:00

Høringsfrist:

20 april 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl