Høring af udkast til bekendtgørelse om fluorholdige drivhusgasser

Departementet for Natur og Miljø sender hermed forslag til bekendtgørelse om visse flourholdige drivhusgasser i høring. Forslaget til ny bekendtgørelse om visse fluorholdige drivhusgasser har til formål at gennemføre dele af Montreal-protokollen, nærmere bestemt den nyligt vedtagne Kigali-tilføjelse, som frem til 2036 stiller krav om en gradvis reduktion i brugen af drivhusgasser.

Med bekendtgørelsen foreslås det at indføre et forbud mod anvendelse af de omfattede drivhusgasser med virkning fra 1. januar 2021. Dette forbud ledsages af en undtagelse frem til 31. december 2035, som gør det muligt fortsat at anvende drivhusgasserne til visse formål, herunder om bord på skibe og luftfartøjer, til servicering af eksisterende anlæg og i små anlæg.

Forslaget til bekendtgørelse tillader, at der gives dispensation fra forbuddene i visse særlige tilfælde, herunder hvor der ikke findes passende alternative stoffer på markedet, eller hvor det af sikkerhedsmæssige eller væsentlige økonomiske grunde er nødvendigt at give dispensation.

Forslaget indeholder også visse krav rettet mod de virksomheder, som bruger anlæg med disse drivhusgasser, såvel som krav til de virksomheder, der installerer, servicerer eller nedlukker anlæg indeholdende drivhusgasser.

Det forventes, at forslaget vil føre til en reduceret udledning af skadelige drivhusgasser allerede fra år 2021, mens der fra 2036 vil ske en yderligere reduktion i udledningerne.

Høringsfrist
Høringssvar bedes sendt til Departementet for Natur og Miljø senest den 12-03-2020. Høringssvar sendes til departementets officielle e-mailadresse: pan@nanoq.gl.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Bekendgørelse

Offentliggjort:

12 februar 13:06:00

Høringsfrist:

12 marts 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl