Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse

Kommunerne har ved vedtagelsen af inatsisartutlov om boligstøttelån overtaget sagsbehandlingen af tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse. Som opfølgning heraf sendes forslag til bekendtgørelse som regulerer tilskud, ansøgning og tilsagn om tilskud samt udbetaling af tilskud, i høring.
Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Boliger og Infrastruktur i hænde senest onsdag den 31. juli 2020.

Bemærkningerne bedes sendt til departementets officielle mailadresse box909@nanoq.gl eller til:

Departementet for Boliger og Infrastruktur
Postboks 909

Emne:

Bolig

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Boliger og Infrastruktur

Offentliggjort:

22 juli 14:44:00

Høringsfrist:

31 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

box909@nanoq.gl