Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordninger om ikrafttræden for Grønland af Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love, samt Lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love

Med de foreliggende udkast til anordninger bliver de grønlandske regler ajourført med de gældende danske regler på området. Med de foreliggende udkast til anordninger er det hensigten, at grønlandske erhvervsdrivende får mulighed for at beskytte deres patenter og immaterielle rettigheder i samme omfang, og med samme lethed som danske erhvervsdrivende, og andre nationaliteter. Det sker som led i at gennemføre den politik, som Naalakkersuisut ønsker at føre på det immaterielle retsområde, hvor beskyttelsen af grønlandske immaterielle rettigheder har en central betydning for udviklingen af grønlandske erhverv.

Fremsættelse af dette beslutningsforslag skal endvidere ses som et ønske fra Naalakkersuisut om, at sikre de grønlandske erhvervsdrivende på en hurtig og effektiv måde. Således at der kan foretages registrering af patenter m.m. på en brugervenlig platform. Yderligere vil ændringerne medføre besparelser for de grønlandske erhvervsdrivende i forbindelse med registreringen af deres patentskrifter. Hertil er det desuden afgørende vigtigt at Grønland er tilpasset den teknologiske udvikling. Således skabes der ved foreliggende udkast til anordninger eksempelvis hjemmel til, at der ved registrering af et varemærke ikke er krav om, at varemærket skal gengives grafisk men blot på en passende måde ved tilgængelig teknologi. Endvidere indeholder de foreliggende udkast til anordninger nogle bestemmelser, der generelt understøtter digital kommunikation.

Departement:

Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked

Offentliggjort:

09 januar 13:34:00

Høringsfrist:

10 februar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl eller jafe@nanoq.gl