Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2020 om affald

Departement for Natur og Miljø sender hermed et forslag til bekendtgørelse om affald i høring.

Departement for Natur og Miljø skal venligst anmode om, at høringssvar indgives senest tirsdag den 18. februar 2020 kl. 16.00. Høringssvar bedes sendt til departementets officielle email-adresse: pan@nanoq.gl.

Forslaget er udarbejdet med hjemmel i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012 og Inatsisartutlov nr. 10 af 27. november 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler om følgende:

  • Der indføres et omfattende definitionskatalog med henblik på at ensarte sprogbrug på området.
  • Der fastsættes nærmere regler for de kommunale affaldsplaner, samt at kommunerne kan bestemme, at et fælleskommunalt affaldsselskab kan udarbejde affaldsplanen.
  • Der fastsættes principper for beregning af affaldsgebyrer med henblik på at styrke implementeringen af forureneren-betaler-princippet.
  • Der stilles krav om, at kommunalbestyrelsen skal opsætte askebægre på offentlige områder indenfor by- og bygdeområder.
  • Der indføres mulighed for, at Naalakkersuisut kan give tidsbegrænset dispensation til åben afbrænding af affald.
Bekendtgørelsen retter sig mod hele det grønlandske samfund, fra borgere til virksomheder og kommuner.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Natur og Miljø

Offentliggjort:

21 januar 15:46:00

Høringsfrist:

18 februar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl