Høring vedr. forslag til Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vand-forsyningsanlæg

Departement for Natur og Miljø (PAN) sender hermed forslag til ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring. Bekendtgørelsesforslaget udgør en opdatering af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn, og bygger endvidere på et tidligere bekendtgørelsesforslag, som blev sendt i høring i januar 2017.

Om forslaget

Baggrunden for dette forslag er blandt andet de erfaringer og anbefalinger, som er beskrevet i rapporten, ”Drikkevandskvalitet i Grønland 2011-2013”. Forslaget har endvidere til formål at tage hånd om en række konkrete udfordringer på drikkevandsområdet. Endelig gennemføres der med forslaget visse ændringer fra EU's opdaterede drikkevandsdirektiv, der trådte i kraft i oktober 2017.

Repræsentanter fra berørte myndigheder og erhverv samt faglige ressourcer er blevet inddraget i arbejdet med bekendtgørelsesforslaget, med henblik på så vidt muligt at imødekomme kommentarer og ønsker fra disse parter.

 

Blandt forslag til ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse kan nævnes følgende:

 

 • Præcisering af, at Departementet for Natur og Miljø nu er tilsynsmyndighed for drikkevand. Dette ansvar har tidligere været spredt mellem flere myndigheder (både centrale og decentrale).

 • Etablering af en kollegialt rådgivende drikkevandsgruppe, som kan vejlede og på anden vis bistå tilsynsmyndigheden i dens arbejde.

 • Driftsherren tager vandprøver for både kemiske stoffer og mikroorganismer.

 • Krav om anvendelse af akkrediterede laboratorier, af hensyn til nye EU-krav.

 • Opdaterede regler om – via risikovurdering – at målrette drikkevandskontrollen mod relevante stoffer.

 • Mulighed for at benytte alternative metoder til at teste for mikroorganismer.

 • Omskrivning og forenklet opstilling af bekendtgørelsens bestemmelser.

    
  Bekendtgørelsen retter sig mod hele det grønlandske samfund, fra borgere, til virksomheder og kommuner. Bekendtgørelsesforslaget lægges op på Naalakkersuisuts hjemmeside, således at alle borgere og virksomheder gives mulighed for at læse og eventuelt kommentere på forslaget.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Offentliggjort:

23 januar 00:00:00

Høringsfrist:

20 februar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl