Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx. 2020

Vedhæftet fremsendes i offentlig høring, Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx. 2020
om valg til Inatsisartut.

Lovforslagets indhold fremgår af udkast til Inatsisartutlov og bemærkninger hertil.

Høringssvar skal være Indenrigsafdelingen i hænde senest den 31. januar 2020, disse skal sendes til govsec@nanoq.gl.

Emne:

Indenrigsanliggender

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

03 januar 13:08:00

Høringsfrist:

31 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

govsec@nanoq.gl