Høring af kongelig anordning om ikraftsættelse for Grønland af visse love om ændring af værnepligtsloven

Hermed sendes udkast til ”Kongelig anordning om ikraftsættelse for Grønland af visse love om ændring af værnepligtsloven” i høring med henblik på behandling på forårssamlingen 2020.

 

I forhold til den for Grønland gældende værnepligtslov, lov nr. 213 af 30. maj 1980 med senere ændringer, senest ved lov nr. 1391 af 21. december 2005, har der både før og efterfølgende været flere lovændringer, som ikke gælder for Grønland, og som ikke indeholder anordningsbemyndigelser vedrørende Grønland.

 

Dette forslag til kongelig anordning vedrører to ændringslove til den for Grønland gældende værnepligtslov, som kan sættes i kraft uden yderligere lovændringer. Det er to ændringer af værnepligtsloven, i lov nr. 1054 af 23. december 1992, § 72, og lov nr. 1538 af 18. december 2018, der begge indeholder anordningsbemyndigelse.

 

 

Ændringer

 

Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, § 72, vedrører, for så vidt angår værnepligtsloven, alene konsekvensændringer som følge af, at civilforsvaret ændrede navn til redningsberedskabet.

 

Lov nr. 1538 af 18. december 2018 om ændring af værnepligtsloven medfører, at værnepligtige, der er udskrevet til værnepligtstjeneste før den 1. januar 2010, og som siden er givet udsættelse efter værnepligtslovens regler, fritages for værnepligtstjeneste.Værnepligtsloven giver mulighed for, at værnepligtige, der er udskrevet til tjeneste, i begrænset omfang kan få udsat deres værnepligtstjeneste. Endvidere kan værnepligtige helt fritages for tjeneste, hvis de kan godtgøre, at en sådan fritagelse har afgørende betydning for deres eller deres pårørendes velfærd.

 

 

Høringssvar sendes til

 

Departementets officielle postkasse NAP@nanoq.gl med kopi til Nanna Nivi Pedersen (nanp@nanoq.gl) senest 26. februar 2020.

 

 

 

Departement:

Departementet for Udenrigsanliggender

Offentliggjort:

11 februar 00:00:00

Høringsfrist:

26 februar 15:18:00

Høringssvar sendes til:

NAP@nanoq.gl