Offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Udvidelse af Skonnertkajen i Uummannaq’.

Beskrivelse
Projektet omfatter udvidelse af skonnertkajen samt nedsprængning af fjeldet på havneområdet i Uummannaq, der vil frigøre plads til nye byggefelter til f.eks. containeroplag eller bebyggelse knyttet til fiskeri og havnefunktioner. Skonnertkajen udvides med henblik på at imødekomme Royal Arctic Lines behov i forbindelse med forsyning af byen, samt at kunne understøtte Uummannaqs fiskeindustri.

Borgerinddragelse
Departementet for Boliger og Infrastruktur vil i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljø inddrage borgerne under den offentlige høring. Grundet COVID-19 situationen foregår borgerinddragelsen over Facebook, hvor VVM-redegørelsen præsenteres på en video. Videoen bliver lagt op den 20. maj på Facebookgruppen "Uummannami allagarsiivik. Opslagstavlen uummannaq.” og på Avannaata Kommunias hjemmeside.

Høring
Alle, der må have interesse i projektet, opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i otte uger fra datoen for offentliggørelse. Modtagne høringssvar vil blive lagt ud på Naalakkersuisuts høringsportal.

Høringsmaterialet består af følgende:

  • Udvidelse af Skonnertkajen i Uummannaq, Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM).

Høringsfrist: Onsdag den 10. juni 2020 kl: 16:00.

Høringssvar sendes til:
Departementet for Natur og Miljø
Postboks 1614
3900 Nuuk
Eller via e-mail:

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Offentliggjort:

15 april 16:08:00

Høringsfrist:

10 juni 16:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl