Høring Rensdyr og Moskusokser Sommer og Efterår 2020

Hermed fremsendes forslag til fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser – Sommer og Efterår 2020 i høring. APNN lægger ved fangst af rensdyr og moskusokser vægt på den sæsonmæssigt bedste udnyttelse. Det tilstræbes derfor så vidt muligt, at rensdyrfangst forløber sommer og efterår samt at moskusoksefangst forløber sommer, efterår og vinter. 

Efter 8 år uden tællinger i Region 2 – Sisimiut-Kangerlussuaq – gennemførte Grønlands Naturinstitut i Marts 2018 officielle tællinger af rensdyr og moskusokser. Dette foregik også i Marts 2019 i Region 3 – Akia-Maniitsoq – efter 9 år uden tællinger og i Region 4 – Ameralik – efter 7 år uden tællinger. Der foreligger på baggrund af disse tællinger ny rådgivning fra Grønlands Naturinstitut, som dog kun medfører forslag til små ændringer i forhold til Sommer og Efterår 2019.

Der blev gennemført minimumstælling af moskusokser i Ivittuut i Maj 2020 og dette medfører forslag til ny kvote og fangstperiode.

Rensdyr

  1. Region 2, 3, 4 og 5: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. oktober. Fangst af køer med kalve er forbudt.
  2. Region 1, 6, 7, 8 og 11: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 30. september. Fangst af køer med kalve er forbudt.
  3. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fangst af køer med kalve er forbudt.
  4. Forvaltningsområde Ivittuut: Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. august. Fangst af køer med kalve er forbudt.

Begrundelser: Rensdyrfangst i Ivittuut forløber i kun 15 dage, da moskusokserne i Ivittuut også forstyrres meget af rensdyrfangst.

Der blev i 2019 i Nuuk-forvaltningsområde udleveret 3.152 licenser til erhvervs- og fritidsfangere, men kun returneret 442 licenser med fangstmelding. Dette er langt fra tilfredsstillende og gør det svært for APNN og GN at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes tilstand i fangstregionerne. Der arbejdes i APNN med stramning af lovgivningen, da fangstmelding er lovpligtig.

Det understreges, at der fra kommunernes side kun vil blive udleveret to rensdyrlicenser ad gangen (til to forvaltningsområder), hvilket gælder for både erhvervsfangere (10 rensdyr pr. licens) og fritidsjægere (5 rensdyr pr. licens). Der kan kun ansøges om ny licens ved returnering af licens med fangstmelding udfyldt på tilfredsstillende vis. APNN følger i tæt samarbejde med kommunerne returnering af licenser med fangstmelding. Manglende returnering af fangstrapportering vil fremover kunne få konsekvenser for muligheden for ansøgning om licenser for både erhvervs- og fritidsfangere, jf. rensdyrbekendtgørelsens §§ 19-20 og § 25 samt §§ 20-21 samt § 26 i moskusoksebekendtgørelsen. I værste fald kan der ske frakendelse af jagtbeviset i en tidsbegrænset periode.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.

Moskusokser

5.         Forvaltningsområde Maniitsoq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1, 3 og 4 starter 15. august og forløber til og med 15. oktober. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

6.         Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 400 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

7.         Moskusokseregion Naternaq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 120 dyr. Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat er medtaget i moskusokseregion Naternaq. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

8.         Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Kap Atholl er på 40 dyr. Moskusokserne i Kap Atholl har spredt sig uden for fangstområdet og APNN arbejder derfor på at udvide dette i samarbejde med myndighederne i Pituffik og fangerne. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i fangstregion Inglefield Land og Prudhoe Land forbliver uændret på 60 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

9.         Forvaltningsområde Ivittuut: Fangstperioden for erhvervsfangst og fritidsjagt starter 1. august og forløber til og med 15. august. Kvoten er med baggrund i minimumstælling gennemført i Maj 2020 på 22 moskusokser, alle 1-2 årige. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

10.       Forvaltningsområde Sigguk: Fangstperioden for erhvervsfangst og fritidsjagt starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Kvoten er uændret på 150 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

11.       Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Fangstperioderne for erhvervsfangst og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober samt 10. november til og med 10. december. Kvoten er uændret på 115 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Begrundelser: Moskusoksefangst i Forvaltningsområde Maniitsoq starter iht. Biologisk rådgivning først 15. august, fordi køerne skal kunne opnå bedst mulig kropskondition inden brunsten, se pkt. 5, og dermed i gennemsnit kunne få flere kalve. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for Kap Atholl i forvaltningsområde Qaanaaq forbliver efter minimumstællingen i 2015 uændret på 40 dyr, jf. pkt. 8. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for Sigguk forbliver på 150 dyr, som besluttet efter høringen tilbage i 2016, men hæves ikke yderligere, før der har været minimumstælling i forvaltningsområdet, jf. pkt. 10.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af moskusokser samt fangst af moskusokser. Der kan særskilt til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er eller helikopter.

Kravet om, at jagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2020 er gældende for både erhvervs- og fritidsfangere. Ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som gennem de seneste 10 år har haft folkeregisteradresse i Grønland i en sammenhængende periode på minimum 2 år er gældende.

Høringssvar skal senest den 26. Juni 2020 sendes til apnn@nanoq.gl og numl@nanoq.gl og ingen høringssvar anses som accept af høringen. 

Emne:

Fangst

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Offentliggjort:

02 juni 00:00:00

Høringsfrist:

26 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

numl@nanoq.gl