Høring af VSB- og VVM-redegørelse for Titaniumprojektet ved Pituffik

Projektstatus Titantiumprojektet

Fase

Status

Dato

Forhøring af kommissorier for indholdet af VSB- og VVM-redegørelserne

Afholdt (klik her)

12. april 2017 til 19. maj 2017

8 ugers offentlig høring af VVM- og VSB-redegørelserne (ansøgning om udnyttelsestilladelse)

I gang

10 uger fra igangsættelse (offentliggørelse) – forlænget på grund af coronapandemien

Opdatering af VVM- og VSB-redegørelserne

Afventer

-

IBA

Afventer

-

Meddelelse af udnyttelsestilladelse

Afventer

-

Godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplan

Afventer

-

Godkendelse af 1. aktivitetsplan

Afventer

-

Høringsmateriale:

Dundas Titanium A/S er rettighedshaver af efterforskningstilladelse 2015/08 i Nordgrønland. Høringens påbegyndelse er Naalakkersuisuts officielle anerkendelse af, at Dundas Titanium har indsendt en ansøgning om en tilladelse til udnyttelse af ilmenit ved Moriusaq,

 

 

Kortudsnit: Dundas Titanium A/S efterforskningstilladelse 2015/08 er markeret med blåt

Høringsmaterialet består af de nedenfor oplistede dokumenter samt bilag hertil:

 1. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse – GL
 2. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse - GL
 3. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse - DK
 4. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse – DK
 5. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse - ENG
 6. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse - ENG
 7. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) -GL
 8. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) -GL
 9. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – DK
 10. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - DK
 11. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – ENG
 12. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - ENG

Formålet med vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB-en) er blandt andet at vurdere projektets indflydelse på de eksisterende samfundsforhold med henblik på at give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Et andet formål med VSB-en er, at den skal danne grundlag for forhandlingen af en Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Selvstyret, Avannaata Kommunia og Dundas Titanium. Dundas Titanium har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af  det ovennævnte Udkast til VSB-redegørelse – klik her.

Formålet med vurderingen af virkninger på miljøet (VVM) er blandt andet, at beskrive Ilmenit projektets forventede påvirkning af miljøet, naturen og klimaet (miljøpåvirkningen) og hvilke afbødende tiltag (foranstaltninger) selskabet planlægger, at anvende for, at begrænse miljøpåvirkningen, samt give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt.

Dundas Titanium har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af ovennævnte Udkast til VVM-redegørelse – klik her.

Offentliggørelsen af høringsmaterialet på Naalakkersuisut.gl betyder ikke, at Naalakkersuisut har endeligt godkendt høringsmaterialet. En sådan godkendelse vil først ske ved en underskrivelse af en IBA og ved en meddelelse af udnyttelsestilladelse. Høringsmaterialet er således Dundas Titaniums bud på de miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser af en realisering af deres projekt.

Høringsmøder:

I løbet af høringsperioden skal der, i henhold til råstofloven, organiseres høringsmøder i særlig berørte byer og bygder. Der vil derfor blive arrangeret høringsmøder i de nedenstående byer og bygder, hvor borgerne vil få mulighed for at stille spørgsmål til projektet i almindelighed og i særdeleshed til høringsmaterialet.

 • Ilulissat
 • Qaanaaq
 • Savissivik

Høringsmøderne vil kun blive afholdt såfremt de af sundhedsmyndighederne skønnes, at kunne afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Datoerne for møderne vil blive fastsat af de ansvarlige medlemmer af Naalakkersuisut efter konsultation af Dundas Titanium samt af Avannaata Kommunia og vil blandt andet blive meddelt på Naalakkersuisut.gl. På møderne vil blandt andet repræsentanter fra Dundas Titanium, Borgmesteren for Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen, og nedenstående medlemmer af Naalakkersuisut være til stede.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer - Jens Frederik Nielsen

Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø – Jess Svane  

Grundet rejserestriktioner til og fra Grønland, som følge af coronaepidemien, vil repræsentanter fra Dundas Titanium, samt eventuelle konsulenter bosiddende uden for Grønland, deltage i høringsmøderne via telekommunikation. Eventuelle ændringer i den kommende plan for afholdelse af høringsmøder som følge af ændringer af udbredelsen af coronavirus i Grønland, vil blive meddelt offentligheden blandt andet gennem radioen.

Høringsfrist: Den 2. september 2020 kl. 16.00.

Høringskommentar sendes til Råstofstyrelsen postboks 930, 3900 Nuuk eller mlsa@nanoq.gl

De indkomne høringskommentarer til VVMen og VSBen under høringsperioden skal nedskrives i en hvidbog af selskabet. Hvidbogens høringskommentar besvares med høringssvar af selskabet og råstofmyndigheden. Hvad angår høringskommentar til VVMen afgiver Miljøstyrelsen og videnskabelige rådgivere høringssvar til disse. Selskabet tilretter VVM- og VSB-redegørelserne efter de indkomne høringskommentarer og høringssvar.Naalakkersuisut tager stilling til om de vil godkende de tilrettede VVM- og VSB-redegørelser og hvidbøger.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Offentliggjort:

24 juni 14:00:00

Høringsfrist:

02 september 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl