Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om støtte til børn

epartementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsender hermed forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om støtte til børn i officiel høring.

Beskrivelse af høringen
Med forslaget til en ny bekendtgørelse om støtte til børn indsættes en ny bestemmelse (§ 1, stk. 4), som forpligter kommunerne til at anvende de vejledninger, skabeloner og andre hjælpeværktøjer, som Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold udarbejder til Inatsisartutlov om støtte til børn.

Der gøres opmærksom på, at bekendtgørelsens øvrige bestemmelser er en videreførsel af de gældende regler fra Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. november 2017 om støtte til børn.

Baggrund
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold yder løbende sidemandsoplæring og sagsunderstøttelse til kommunerne i forbindelse med børne- og ungesager. I den forbindelse har styrelsen blandt andet for nylig udarbejdet en myndighedsvejledning til lov om støtte til børn som beskriver helt konkret, hvordan man som sagsbehandler skal arbejde i forhold til retningslinjer, fortolkning af loven og konkrete handlemuligheder. Til vejledningsmaterialet er der udarbejdet og samlet en lang række skabeloner og tjeklister, der skal støtte sagsbehandleren i at overholde lovgivningen og arbejde systematisk.
For at styrelsen kan understøtte og oplære kommunernes sagsbehandlere bedst muligt, er det afgørende, at kommunerne anvender ensartede systemer, der understøttes af styrelsen. Dette sikres med en ny bestemmelse, der forpligter kommunerne til altid at følge de vejledninger m.v., der udarbejdes i styrelsen.

Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger til det fremsendte udkast bedes være Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i hænde senest den 25. maj 2020.
Høringssvar fremsendes pr. e-mail til iian@nanoq.gl eller pr. brev til: Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk.

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Offentliggjort:

27 april 14:47:00

Høringsfrist:

25 maj 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl