Høring over forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om støtte til personer med handicap.

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap indeholder en række bestemmelser, der pålægger eller giver Naalakkersuisut mulighed for at fastsætte nærmere regler i bekendtgørelser.

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har derfor med hjemmel i Inatsisartutloven udarbejdet nærværende forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om støtte til personer med handicap.
Forslaget indeholder bestemmelser om vilkår og betingelser ved kommunens ansættelse af en person, der varetager den daglige omsorg for en person med handicap, der bor i eget hjem og er bevilget støtte til personlig hjælp og omsorg, jf. § 6 i forslaget.

Endvidere indeholder forslaget bestemmelser om aflastningsophold for en person med handicap, herunder om indgåelse af aftaler og betaling for forsørgelse, samt om vederlag for aflastningsophold, jf. § 7 og § 8 i forslaget.
Herudover indeholder forslaget ingen materielle ændringer i forhold til Selvstyrets nugældende bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap.

Kommunens eventuelle merudgifter som følge af forslaget vil være omfattet af den reserve, som Selvstyret har afsat til udmøntning af Inatsisartutlovens bestemmelser i bekendtgørelsesform.

Eventuelle bemærkninger til forslaget bedes være Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i hænde senest fredag den 29. maj 2020.

Høringssvar fremsendes pr. e-mail til iian@nanoq.gl eller som brev til: Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk.

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Offentliggjort:

01 maj 11:17:00

Høringsfrist:

29 maj 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl