Forslag til kongelig anordning om ikrafttræden af regler om skibsregistrering for Grønland

Skibe hjemmehørende i Grønland er i dag registreret i skibsregistret i Danmark, dvs. i det almindelige skibsregister og fartøjsfortegnelsen. Der gælder ikke helt samme regler for danske og grønlandske skibe, da en del af de danske regler ikke er sat i kraft for Grønland.

Der arbejdes i Danmark på en digitalisering af skibsregistret. Folketinget har vedtaget en række lovændringer i 2006 og enkelte mindre justeringer i 2019, som kan sættes i kraft, når det digitale system er klar til brug. Det forventes at ske i 3. kvt. 2020.

Emne:

Infrastruktur

Departement:

Departementet for Boliger og Infrastruktur

Offentliggjort:

08 januar 11:22:00

Høringsfrist:

05 februar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

gorm@nanoq.gl og baos@nanoq.gl