Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk i høring.

 

Forslaget indeholder en række materielle ændringer vedrørende definition og antal af forvaltningsområder og afskaffelsen af kvotefrie områder i Nordgrønland.

 

Derudover er der foretaget nogle sproglige præciseringer.

 

De vigtigste ændringer er foretaget i §§ 2 og 6 og som konsekvens heraf er paragrafnumrene ændret og tallet af paragraffer reduceret til 12.

 

I § 2 er der tilføjet nye forvaltningsområder i henhold til bilaget. Dette på baggrund af ny rådgivning fra NAFO for 2021.

 

De kvotefri områder nævnt i den nuværende bekendtgørelses § 6 er taget ud og de følgende paragrafnumre derfor ændret.

 

Departementet for Fiskeri, Fangst og landbrug skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget, gerne på grønlandsk og dansk, senest 28. august 2020 kl. 12.00.

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til APNN@nanoq.gl.

Emne:

Fiskeri

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Offentliggjort:

22 juli 00:00:00

Høringsfrist:

28 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

APNN@nanoq.gl