Høring af udkast til indsatsplan for nedbringelse af forbruget af plast

Naalakkersuisut ønsker at sætte fokus på, hvordan forbruget af plast kan begrænses, så problemer med plastikaffald og -forurening begrænses. Udkastet til Naalakkersuisuts indsatsplan for nedbringelse af forbruget af plast ”Mindre plast i naturen” sendes nu i høring.

Planen indeholder en række forslag til initiativer, som vil kunne gennemføres inden for en kort årrække. Initiativerne beskrives med konkrete anvisninger til handling og med en overordnet vurdering af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

Der er taget afsæt i en kortlægning af plastikproblematikken i Grønland og i FN’s Verdensmål. Derudover ser indsatsplanen på ambitionsniveauet i EU, og de foreslåede indsatser i planen er således på niveau med tiltag, som forventes gennemført i EU. Initiativerne er desuden i overensstemmelse med Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan.

Indsatsplanen indeholder forslag til mål og initiativer for seks fokusområder:

  1. Bæreposer/plastposer

  2. Natrenovationsposer

  3. Engangsplastprodukter

  4. Mikroplast

  5. Plast fra fiskerierhvervet

  6. Informationskampagner

Indsatsplanen er endnu ikke politisk vedtaget af Naalakkersuisut.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Redegørelser-rapporter

Offentliggjort:

10 juni 15:23:00

Høringsfrist:

26 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl