Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter laks.

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om fiskeri efter laks i høring.

 

Forslaget indeholder følgende ændringer:

 

§ 5, stk.1, nr. 2: Det foreslås at drivgarn ikke længere kan anvendes.

 

§ 9, stk. 3, § 15, stk. 2 og § 16, stk. 3: Det foreslås at rapportering kan ske ved brug af Sullissivik.gl.

 

§ 16, stk. 3: Det foreslås at rapportering skal ske senest 30 dage efter fiskeriet er slut.

 

Departementet for Fiskeri, Fangst og landbrug skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget, gerne på grønlandsk og dansk, senest 17. august 2020 kl. 12.00.

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til APNN@nanoq.gl.

Emne:

Fiskeri

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Offentliggjort:

23 juli 00:00:00

Høringsfrist:

17 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

APNN@nanoq.gl