Den Fællesoffentlige Projektmodel

Digitaliseringsstyrelsen varetager, at den fælles offentlige administration anvender samme nationale standarder, værktøjer og modeller i forbindelse med digitalisering. Som følge heraf er Den fællesoffentlige Projektmodel tidligere blevet udviklet.

I 2019 blev Den Fællesoffentlige Projektmodel revideret for at sikre, at den fortsat understøtter styringen af det offentlige Grønlands digitaliseringsprojekter og deraf opnåelse af gevinstrealiseringen.

I den reviderede udgave har fokus særligt været på følgende:

  • Udarbejdelse af en overordnet vejledning til projektmodellen, så det tydeligt fremgår hvilke faser ethvert projekt skal opdeles i, samt hvilke dokumenter, der knytter sig til hvilke faser
  • Udarbejdet af en projektværktøjskasse med en række dokumenter og skabeloner
  • At projektmodellen sikrer, at de grundlæggende forhold omkring projektet identificeres og at ikke-rentable projektidéer stopper rettidigt.
Den nye Fællesoffentlige Projektmodel sendes i høring i det offentlige Grønland i perioden fredag d. 7. til fredag den 28. februar kl. 12.00

Emne:

Digitalisering

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

07 februar 09:43:00

Høringsfrist:

28 februar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

digitalisering@nanoq.gl