Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om låne- og støtteordninger til erhvervsfremme af landbaserede erhverv

Herved sendes i høring forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx. af xx. xxx 2020 om lånestøtteordninger til erhvervsfremme af landbaserede erhverv.

Bekendtgørelsen er en opdatering af den allerede gældende bekendtgørelse. Den gældende bekendtgørelse til erhvervsfremmeloven giver hjemmel til forskellige støtteordninger. Henholdsvis støtte til produktudvikling, støtte til eksportfremmende aktiviteter, støtte til professionel konsulentbistand, støtte til fremme af brugen af grønlandske fødevarer samt is- og vandprodukter og støtte til turismeprojekter.

Se nedenstående for gennemgang af justeringer af erhvervsfremmebekendtgørelsens regler om erhvervsfremmeordninger.

1) Refusion fastlægges til en fastsat procentsats for støtte til produktudvikling
2) Refusion af udgifter til professionel konsulentbistand fastsættes til specifik procentsats og med et maksimalt beløb
3) Indsættelse af inkubatorforløb

4) Fastsættelse af nærmere regler om tildeling af mikrolån

5) Indsættelse bestemmelse omkring støtte til fremme af bestemte brancher eller særlige virksomheder"

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Erhverv

Offentliggjort:

17 juli 15:46:00

Høringsfrist:

24 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl