Høring af udkast til forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.

Departementet for Sundhed fremsender hermed udkast til forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.

Departementet skal anmode om, at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til forslag senest d. 21. februar 2020. Bemærkningerne bedes fremsendt til pn@nanoq.gl med kopi til msuz@nanoq.gl

Forkortet høringsfrist
Høringsfristen er forkortet til 2 uger, da der henset til omstændighederne er særlige tungvejende grunde til at fravige den normale høringsfrist på 4 uger. Høringsmaterialet er derudover ikke særligt omfangsrigt, da der kun er tale om en tilføjelse af en sygdomsbetegnelse til landstingsforordningens bilag 1.

Forslagets baggrund og formål
Forslaget har alene til formål, at udvide Epidemikommissionens kompetence til også at inkludere den nye type af Coronavirus (2019-nCoV).

Siden december 2019 er der fundet flere tilfælde af lungebetændelse, som menes at skyldes den nye type af coronavirus kaldet (2019-nCoV). Tilfældene er fundet i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Der er dog også påvist ganske få tilfælde af smittede i Europa, som er blevet smittede ved person-til-person kontakt. Der er aktuelt ingen smittede i Grønland, Færøerne og Danmark. Sandsynligheden for smittespredning i Grønland vurderes at være meget lav, men situationen følges nøje.

Det er vurderet hensigtsmæssigt at optage den nye type Coronavirus på liste A over alment farlige sygdomme. Den 30. januar 2020 erklærede WHO global nødsituation på baggrund af den nye Coronavirus. Smittefaren vurderes som lav i Grønland, men det er naturligvis af afgørende betydning, at Epidemikommissionen har hjemmel til at iværksætte de dertil knyttede kompetencer i henhold til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.

Forslagets hovedpunkter
Forslaget tilføjer alene sygdommen Coronavirus (2019-nCoV) i bilag 1´s liste A over alment farlige sygdomme.

Emne:

Sundhed

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Sundhed

Offentliggjort:

07 februar 09:04:00

Høringsfrist:

21 februar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pn@nanoq.gl med kopi til msuz@nanoq.gl