Offentlig høring af Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030

Departementet for Forskning og Miljø sender hermed forslag til Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030 i høring. I en tid med udfordringer for klima og natur er det vigtigt for både miljøet, befolkningen og landets økonomi, at vi er med til at sikre sunde økosystemer og bestande i Grønland.

Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030 er også vigtig i forhold til at opfylde Grønlands forpligtelser som part til FN’s Konvention om Biologisk Mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen) og opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Der arbejdes internationalt med en ny global rammaftale for bevarelse af biodiversitet, når den nuværende udløber i 2020. Aftalen forhandles i regi af FN’s Konvention om Biologisk Mangfoldighed og forventes vedtaget i begyndelsen af 2021. Med en national biodiversitetsstrategi vil Grønland stå godt rustet til at indgå i de kommende forhandlinger og være med til at sætte rammen for de efterfølgende konkrete tiltag.

Høringsfrist:
Høringssvar bedes sendt til Departementet for Forskning og Miljø senest den 01-09-2020. Høringssvar sendes til departementets officielle e-mailadresse: pan@nanoq.gl

Emne:

Klima og energi

Høringstype:

Redegørelser-rapporter

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Offentliggjort:

06 juli 10:23:00

Høringsfrist:

01 september 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl