Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster i høring.

 

Forslaget indeholder ingen ændringer i selve bekendtgørelsen. Ændringerne er foretaget i bilaget til bekendtgørelsen. De vigtigste ændringer er på stenbider, hvor omregningsfaktoren foreslås ændret fra 6,7 til 4 og der er foretaget en række ændringer for skolæst. Forslaget indeholder tilføjelser til forskellige fiskearter. Desuden er en række pelagiske arter nu medtaget i bilaget.

 

Departementet for Fiskeri, Fangst og landbrug skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget, gerne på grønlandsk og dansk, senest 28. august 2020 kl. 12.00.

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til APNN@nanoq.gl.

Emne:

Fiskeri

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Offentliggjort:

23 juli 00:00:00

Høringsfrist:

28 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

APNN@nanoq.gl