Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om doktorgrader

Vedlagt fremsendes til høring forslag til bekendtgørelse om doktorgrader.

 

Baggrunden for fremsættelse af forslaget er vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik, som trådte i kraft den 1. august 2019.

 

I lovens § 15, stk. 4 er det fastsat, at Naalaakersuisut fastsætter regler om doktorafhandlinger.

 

Forslaget til bekendtgørelsen er opdelt i 5 kapitler, som omhandler fælles bestemmelser om doktorgrader og æresdoktorgrader, doktorgraden, æresdoktorgraden, klager samt ikrafttrædelse.

 

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. november 2020.

 

Forslaget har været i forhøring hos Ilisimatusarfik, hvis bemærkninger er indarbejdet i det nu foreliggende forslag. Der er desuden indarbejdet lovtekniske bemærkninger.

 

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i hænde senest den 28. august 2020.

 

Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle e-mailadresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til departementets officielle brevpost-adresse:
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

10 juli 00:00:00

Høringsfrist:

28 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl