Høring om ophævelse af det territoriale forbehold til Ballastvandkonventionen

Inatsisartut skal tage stilling til, om Grønland skal tiltræde Ballastvandkonventionen i form af en ophævelse af det territorielle forbehold til Ballastvandkonventionen. Departementet for Forskning og Miljø sender derfor forslag til tiltrædelse af Ballastvandkonventionen i høring.

Beskrivelse
FN’s søfartsorganisation (IMO) vedtog i 2004 Ballastvandkonventionen. Ballastvandkonventionen trådte i kraft den 8. september 2017 – et år efter, at tilstrækkelig mange lande ratificerede konventionen. Formålet med konventionen er at forhindre indførslen af invasive arter fra skibes ballastvand. Danmark har ratificeret og implementeret konventionen i 2012 med forbehold for Grønland.

Ballastvand er det vand, der tages om bord på et skib for at regulere skibets trim, slagside, dybgang, stabilitet eller spændinger. Ballastvand stammer overvejende fra havet. Vandet kan derfor variere i renhed, saltholdighed m.v. og indeholder typisk også en vis mængde andre stoffer end vand. Disse stoffer udgøres hovedsageligt af levende organismer (planter, dyr, bakterier m.v.). Ballastvandet kan derudover indeholde ikke-organisk materiale, som sten, sand og andre mineraler, der hovedsageligt stammer fra havbunden eller er ført med floder ud i havet.

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved tiltrædelse af Ballastvandkonventionen i form af en ophævelse af det territorielle forbehold er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

Høringsfrist
Høringssvar bedes sendt til Departementet for Forskning og Miljø senest d. 07-08-2020. Høringssvar sendes til departementets officielle emailadresse: pan@nanoq.gl

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Offentliggjort:

10 juli 00:00:00

Høringsfrist:

07 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl