Grønland til eksamen i menneskerettigheder - universel periodisk bedømmelse

I maj 2021 skal Grønland sammen med Danmark til ’eksamination’ i menneskerettigheder for tredje gang under den universelle periodiske bedømmelse (UPR – Universal Periodic Review). Eksaminationen sker i regi af FN’s Menneskerettighedsråd, hvor alle FN's medlemsstater hver især rapporterer om - og eksamineres i -deres eget lands samlede menneskerettighedssituation. Som forberedelse til eksaminationen af Kongeriget Danmark sender Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet hermed forslag til Grønlands bidrag til UPR-rapporten i offentlig høring.

Beskrivelse
Forud for eksaminationen skal Kongeriget Danmark udarbejde en national rapport om menneskerettighedssituationen i Kongeriget Danmark, som vil blive fremsendt i februar 2021 til FN’s Menneskerettighedsråd. Naalakkersuisut udarbejder det grønlandske bidrag til den fælles rapport.

Parallelt hermed vil relevante civilsamfundsorganisationer udarbejde rapporter til Menneskerettighedsrådet med deres vurdering af menneskerettighedssituationen i Kongeriget Danmark og eventuelle forslag til anbefalinger.
Ved udarbejdelsen af Grønlands bidrag til Kongeriget Danmarks tredje rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i februar 2020, ønsker Naalakkersuisut at inddrage borgerne i arbejdet med rapporten.
Håbet er at modtage bidrag fra borgere om menneskerettigheds problemer og udfordringer, som de opleves her i landet. Bidragene vil være vigtige for Naalakkersuisut arbejde med færdiggørelsen af den endelige rapport.

Baggrund
Universal Periodic Review blev etableret i 2006 og under UPR-processen er hvert medlemsland af FN hvert fjerde år genstand for en gennemgang af dets efterlevelse af menneskerettighederne. UPR-gennemgangen følges op med en rapport med anbefalinger til det respektive land.
Formålet med UPR-processen er at forbedre menneskerettighedssituationen i FN’s medlemslande. Målet er endvidere at yde teknisk støtte til landene og styrke deres kapacitet til at sikre overholdelsen af menneskerettighederne. UPR-eksaminationen af de respektive stater er baseret på følgende baggrundsdokumenter:

  • En national rapport udarbejdet af det pågældende land under eksamination;
  • En sammenskrivning fra FN’s kontor for Højkommissæren for Menneskerettigheder (OHCHR) af eksisterende anbefalinger fra bl.a. FN’s specialrapportører og de ekspertkomitéer, der er nedsat til overvågning af FN’s menneskerettighedskonventioner;
  • OHCHRs sammenskrivning af materiale fra NGO’er, nationale menneskerettighedsinstitutioner etc.
På den baggrund har samtlige FN-medlemslande forud for hver UPR-eksamination mulighed for at fremsætte skriftlige spørgsmål til de pågældende lande, ligesom de under den tre timer lange mundtlige eksamination har mulighed for at stille mundtlige spørgsmål samt komme med anbefalinger til landets efterlevelse af menneskerettighederne.

Efter eksaminationen bliver der udarbejdet en rapport med anbefalinger til det pågældende land som vedtages af FN’s Menneskerettighedsråd.

Høringssvar sendes til: nap@nanoq.gl eller

Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet
Imaneq 4
Postboks 1015
3900 Nuuk

Offentliggjort:

26 november 10:41:00

Høringsfrist:

15 december 00:00:00

Høringssvar sendes til:

nap@nanoq.gl