Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om Grønlands Menneskerettighedskommission

Departementet for Sundhed fremsender hermed forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om Grønlands Menneskerettighedskommission til officiel høring.

Baggrund
I dag findes flere institutioner i Grønland, der varetager forskellige opgaver inden for menneskerettighedsområdet.

Ud over Grønlands Råd for Menneskerettigheder udfører Børnerettighedsinstitutionen, Handicaptalsmanden, Ligestillingsrådet og Ældretalsmanden vigtigt arbejde for at fremme og beskytte borgernes rettigheder.

At have så mange små administrationer betyder at ressourcerne ikke altid anvendes på den mest hensigtsmæssige måde og at der ikke kan opnås den ønskede faglige styrke.

Naalakkersuisut foreslår derfor, at de nævnte institutioner sammenlægges i en samlet uafhængig menneskerettighedskommission med det hovedmål for øje at styrke det uafhængige arbejde med at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland.

Ved at samle opgaverne i en kommission kan der opnås flere fordele, herunder:

- et dagligt samarbejde om beskyttelsen af forskellige rettigheder,
- en effektivisering af en række opgaver, ved at have et samlet sekretariat,
- udgifter til eksempelvis eksterne konsulenter og drift begrænses, hvilket frigiver midler til andre opgaver,
- bedre mulighed for arbejde på tværs af rettighedsområder,
- en bredere beskyttelse mod alle former for diskrimination, og
- en samlet organisation, som vil kunne nyde større anerkendelse og have større gennemslagskraft
De nuværende 3 talsmænd vil uden videre kunne fortsætte som medlemmer af kommissionen, ligesom formændene for Ligestillingsrådet og Grønlands Råd for Menneskerettigheder kan fortsætte som medlemmer af kommissionen.

Generelt om høringen

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte forslag bedes være Departementet for Sundhed i hænde senest den 1. februar 2021.

Høringssvar fremsendes til Departementet for Sundhed pr. e-mail til pn@nanoq.gl eller pr. brev til Departementet for Sundhed, Postboks 1160, 3900 Nuuk.

Emne:

Menneskerettigheder

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Sundhed

Offentliggjort:

18 december 15:39:00

Høringsfrist:

01 februar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pn@nanoq.gl