Høring af VSB- og VVM-redegørelse for sjældne jordartsprojektet ved Kuannersuit (Kvanefjeldet)

Opdateret d. 27. august 2021 - Høringsmøder vedrørende Kuannersuit-projektet

Trods Greenland Minerals A/S afbud til Naalakkersuisuts høringsmøder vedrørende Kuannersuit-projektet vil høringsmøderne blive gennemført som planlangt og i henhold til nedenstående plan.

Som en konsekvens af Greenland Minerals A/S afbud vil Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen, være i spidsen for en reduceret gruppe, som vil deltage i møderne. Borgmester for Kommune Kujalleq, Stine Egede vil endvidere deltage.

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund, og Naalakkersuisoq for Sundhed, Kirsten L. Fencker, vil sammen med relevant fagligt personale deltage direkte under møderne via videoforbindelse, således at relaterede politiske og fagligt personale kan besvare og kommentere under møderne.

På møderne vil borgere stadig have rig mulighed for at få afklaret faglige, tekniske og politiske spørgsmål samt mulighed for at udtrykke deres holdning til projektet – også med Naalakkersuisoq, som er med på video.

Alle spørgsmål vil indgå i Hvidbogen og dermed indgå i det videre beslutningsgrundlag for Naalakkersuisut.

De steder, hvor det teknisk er muligt, vil høringsmøderne blive livestreamet:

https://www.facebook.com/Kuannersuit-pillugu-tusarniaatitsineq-Høring-om-Kuannersuit-105012398570218


Høringsmøderne vil blive afholdt i henhold til nedenstående plan:

Dato

Tidspunkt

Placering

Narsarsuaq

23. august 2021

KL 19:00 - 21:30

Hotellet

Qassiarsuk

24. august 2021

KL 17:00 – 19:30 (bemærk tidspunktet er ændret)

Skolen

Narsaq

25. august 2021

KL 19:00 – 21:30

Hallen (bemærk placering er ændret)

Qaqortoq

26. august 2021

KL 19:00 - 21:30

Hotellet

Igaliku

27. august 2021

KL 15:30 - 17:00 (bemærk tidspunktet er ændret

Forsamlingshuset

Nanortalik

28. august 2021

KL 19:00 – 21:30

Kulturhuset


Projektstatus

Fase

Status

Dato

Forhøring af kommissorier for indholdet af VSB- og VVM-redegørelserne

Afholdt (klik her)

29. august til 6. oktober 2014

8 ugers offentlig høring af VVM- og VSB-redegørelserne (ansøgning om udnyttelsestilladelse)

I gang

12 uger fra igangsættelse (offentliggørelse) – forlænget på grund af COVID-19 pandemien

Opdatering af VVM- og VSB-redegørelserne

Afventer

-

IBA

Afventer

-

Meddelelse af udnyttelsestilladelse

Afventer

-

Godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplan

Afventer

-

Godkendelse af 1. aktivitetsplan

Afventer

-

Høringsmateriale:

Greenland Minerals A/S er rettighedshaver til efterforskningstilladelse 2010-02 i Sydgrønland. Høringens påbegyndelse er Naalakkersuisuts officielle anerkendelse af, at Greenland Minerals A/S har indsendt en ansøgning om en tilladelse til udnyttelse af sjældne jordarter ved Kuannersuit.  

     

       Kortudsnit: Greenland Minerals A/S’ efterforskningstilladelse 2010-02 er markeret med blåt

Høringsmaterialet består af de nedenfor oplistede dokumenter samt bilag hertil:

 1. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse – GL
 2. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse - GL
 3. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse - DK
 4. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse – DK
 5. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse - ENG
 6. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse - ENG
 7. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) -GL
 8. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) -GL
 9. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – DK
 10. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - DK
 11. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – ENG
 12. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - ENG

Formålet med vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB-en) er blandt andet at vurdere projektets indflydelse på de eksisterende samfundsforhold med henblik på at give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til at fastlægge betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Et andet formål med VSB-en er, at den skal danne grundlag for forhandlingen af en Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Selvstyret, Kommune Kujalleq og Greenland Minerals A/S. Greenland Minerals A/S har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af det ovennævnte Udkast til VSB-redegørelse – klik her.

Formålet med vurderingen af virkninger på miljøet (VVM) er blandt andet at beskrive projektets forventede påvirkning af miljøet, naturen og klimaet (miljøpåvirkningen) og hvilke afbødende tiltag (foranstaltninger) selskabet planlægger at anvende for, at begrænse miljøpåvirkningen, samt give myndighederne alle nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Greenland Minerals A/S har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af ovennævnte Udkast til VVM-redegørelse – klik her.

Offentliggørelsen af høringsmaterialet på Naalakkersuisut.gl betyder ikke, at Naalakkersuisut har endeligt godkendt høringsmaterialet. En sådan godkendelse vil først ske ved en underskrivelse af en IBA og ved en meddelelse af en udnyttelsestilladelse.

Høringskommentarer sendes til Råstofstyrelsen, postboks 930, 3900 Nuuk eller mlsa@nanoq.gl

Høringsmøder vedrørende Kuannersuit-projektet

Afholdelsen af høringsmøder fastholdes uden deltagelse af Naalakkersuisut. Høringsmøderne vil blive afholdt med deltagelse af Greenland Minerals A/S og relevante myndighedspersoner. Der vil således være mulighed for at få afklaret spørgsmål af faglig og teknisk karakter til projektet, som kan besvares af relevante myndighedspersoner. Alle spørgsmål, svar og kommentarer vil indgå i Hvidbogen og dermed i det videre beslutningsgrundlag for Naalakkersuisut.

Det forventes, at møderne i Qaqortoq og Narsaq vil blive livestreamet.

Høringsmøderne vil blive afholdt som angivet nedenfor:

Bygd/by

Dato

Tidspunkt

Sted

Narsarsuaq

5. februar 2021

Kl. 19-21.30

Hotellet

Qassiarsuk

AFLYST PGA. STORM

6. februar 2021

Kl. 11-13.30

Skolen

Igaliku

AFLYST PGA. STORM

7. februar 2021

Kl. 11-13.30

Forsamlingshuset

Qaqortoq

8. februar 2021

Kl. 14-16.30

Kl. 19-21.30

Hotellet

Narsaq

9. februar 2021

Kl. 14-16.30

Kl. 19-21.30

Forsamlingshuset

Naalakkersuisut forventer at afholde høringsmøder med politisk deltagelse på et senere tidspunkt.

Præsentationer ved interessentmøderne

 1. Kuannersuit pillugit innuttaasunik tusarniaaneq Qaqortoq• 8. februaari 2021 • 14.00 – 16.30
 2. Kuannersuit pillugit innuttaasunik tusarniaaneq Qaqortoq• 8. februaari 2021 • 19.00 – 21.30
 3. Høringsmøder vedr. Kuannersuit-projektet -Præsentation af Departementet for Råstoffer
 4. Præsentation af Greenland Minerals: Kvanefjeldet - Med fokus på den grønne omstilling
 5. Præsentation af DCE: Kuannersuit - Vigtige emner ved projektet

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

18 december 10:42:00

Høringsfrist:

13 september 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl