Høring af VSB- og VVM-redegørelse for sjældne jordartsprojektet ved Kuannersuit (Kvanefjeldet)

Følg med i høringsmøderne om Kvanefjeldsprojektet via stream.

Greenland Minerals streamer fra høringsmøderne i Qaqortoq og Narsaq via Facebook-gruppen ”Åben debat om Kvanefjeld”. Gruppen kan findes via følgende link:
https://www.facebook.com/groups/kuannersuit

Du kan se hvornår høringsmøderne afholdes nedenfor.
Qaqortoq, 8. februar 2021, Kl. 14-16.30, Kl. 19-21.30
Narsaq, 9. februar 2021, Kl. 14-16.30, Kl. 19-21.30

 

Aflysning af høringsmøde i Narsaq fra kl. 14-16.30

Grundet vejret og aflyste helikoptere, er høringsmødet i Narsaq i dag tirsdag den 9. februar kl. 14-16.30 aflyst. Høringsmødet fra kl. 19-21.30 afholdes som planlagt og vil blive livestreamet: https://www.facebook.com/groups/kuannersuit

 

 

Projektstatus

Fase

Status

Dato

Forhøring af kommissorier for indholdet af VSB- og VVM-redegørelserne

Afholdt (klik her)

29. august til 6. oktober 2014

8 ugers offentlig høring af VVM- og VSB-redegørelserne (ansøgning om udnyttelsestilladelse)

I gang

12 uger fra igangsættelse (offentliggørelse) – forlænget på grund af COVID-19 pandemien

Opdatering af VVM- og VSB-redegørelserne

Afventer

-

IBA

Afventer

-

Meddelelse af udnyttelsestilladelse

Afventer

-

Godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplan

Afventer

-

Godkendelse af 1. aktivitetsplan

Afventer

-

Høringsmateriale:

Greenland Minerals A/S er rettighedshaver til efterforskningstilladelse 2010-02 i Sydgrønland. Høringens påbegyndelse er Naalakkersuisuts officielle anerkendelse af, at Greenland Minerals A/S har indsendt en ansøgning om en tilladelse til udnyttelse af sjældne jordarter ved Kuannersuit.  

     

       Kortudsnit: Greenland Minerals A/S’ efterforskningstilladelse 2010-02 er markeret med blåt

Høringsmaterialet består af de nedenfor oplistede dokumenter samt bilag hertil:

 1. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse – GL
 2. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse - GL
 3. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse - DK
 4. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse – DK
 5. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse - ENG
 6. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse - ENG
 7. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) -GL
 8. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) -GL
 9. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – DK
 10. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - DK
 11. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – ENG
 12. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - ENG

Formålet med vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB-en) er blandt andet at vurdere projektets indflydelse på de eksisterende samfundsforhold med henblik på at give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til at fastlægge betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Et andet formål med VSB-en er, at den skal danne grundlag for forhandlingen af en Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Selvstyret, Kommune Kujalleq og Greenland Minerals A/S. Greenland Minerals A/S har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af det ovennævnte Udkast til VSB-redegørelse – klik her.

Formålet med vurderingen af virkninger på miljøet (VVM) er blandt andet at beskrive projektets forventede påvirkning af miljøet, naturen og klimaet (miljøpåvirkningen) og hvilke afbødende tiltag (foranstaltninger) selskabet planlægger at anvende for, at begrænse miljøpåvirkningen, samt give myndighederne alle nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Greenland Minerals A/S har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af ovennævnte Udkast til VVM-redegørelse – klik her.

Offentliggørelsen af høringsmaterialet på Naalakkersuisut.gl betyder ikke, at Naalakkersuisut har endeligt godkendt høringsmaterialet. En sådan godkendelse vil først ske ved en underskrivelse af en IBA og ved en meddelelse af en udnyttelsestilladelse.

Høringskommentarer sendes til Råstofstyrelsen, postboks 930, 3900 Nuuk eller mlsa@nanoq.gl

Høringsmøder vedrørende Kuannersuit-projektet

Afholdelsen af høringsmøder fastholdes uden deltagelse af Naalakkersuisut. Høringsmøderne vil blive afholdt med deltagelse af Greenland Minerals A/S og relevante myndighedspersoner. Der vil således være mulighed for at få afklaret spørgsmål af faglig og teknisk karakter til projektet, som kan besvares af relevante myndighedspersoner. Alle spørgsmål, svar og kommentarer vil indgå i Hvidbogen og dermed i det videre beslutningsgrundlag for Naalakkersuisut.

Det forventes, at møderne i Qaqortoq og Narsaq vil blive livestreamet.

Høringsmøderne vil blive afholdt som angivet nedenfor:

Bygd/by

Dato

Tidspunkt

Sted

Narsarsuaq

5. februar 2021

Kl. 19-21.30

Hotellet

Qassiarsuk

AFLYST PGA. STORM

6. februar 2021

Kl. 11-13.30

Skolen

Igaliku

AFLYST PGA. STORM

7. februar 2021

Kl. 11-13.30

Forsamlingshuset

Qaqortoq

8. februar 2021

Kl. 14-16.30

Kl. 19-21.30

Hotellet

Narsaq

9. februar 2021

Kl. 14-16.30

Kl. 19-21.30

Forsamlingshuset

Naalakkersuisut forventer at afholde høringsmøder med politisk deltagelse på et senere tidspunkt.

Præsentationer ved interessentmøderne

 1. Kuannersuit pillugit innuttaasunik tusarniaaneq Qaqortoq• 8. februaari 2021 • 14.00 – 16.30
 2. Kuannersuit pillugit innuttaasunik tusarniaaneq Qaqortoq• 8. februaari 2021 • 19.00 – 21.30
 3. Høringsmøder vedr. Kuannersuit-projektet -Præsentation af Departementet for Råstoffer
 4. Præsentation af Greenland Minerals: Kvanefjeldet - Med fokus på den grønne omstilling
 5. Præsentation af DCE: Kuannersuit - Vigtige emner ved projektet

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departementet for Mineralske Råstoffer

Offentliggjort:

18 december 10:42:00

Høringsfrist:

01 juni 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl