Udkast til forslag til: ændring af landstingslov om indkomstskat og ændring af Inatsisatutlov om beskatning af visse kapitalafkast

Hermed fremsendes ovennævnte udkast i høring.

Høringsfristen er d. 12. juni 2020.

Høringssvar bedes sendt til: Oed@nanoq.gl med cc. til pnil@nanoq.gl

Indhold
Hovedindhold i ændringen af landstingslov om indkomstskat:

  • Udmøning af sænkelsen af selskabsskatten til 25 %.
  • Ændringer af reglerne vedrørende pensionsordninger
    • Afgrænsning af lovens § 39 a og § 39 c til kun at omfatte pensionsordninger oprettet i lande, hvormed Grønland har en aftale om gensidig indeholdelse af kildeskat. Resultatet af ændringen bliver, at § 39 a pensionsordninger indtil videre kun kan oprettes i Danmark.
    • Indførslen af ny § 39 d, der omfatter visse udenlandske pensionsordninger, der ikke omfattes af de gældende § 39 a eller § 39 c.
    • Sproglige præciseringer m.v.

Hovedindhold i ændringen af Inatsisartutlov om beskatningen af visse kapitalafkast:
  • Konsekvensrettelser relateret til afgrænsningen af § 39 a og § 39 c.
  • Henvisning til § 53 a, i den danske pensionsbeskatningslov udgår. Dette medfører at udenlandske pensionsordninger skal være omfattet af § 39 a eller § 39 c i landstingslov om indkomstskat for at omfattes af afkastbeskatning efter inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast.

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Finanser

Offentliggjort:

07 maj 15:47:00

Høringsfrist:

12 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

Oed@nanoq.gl med cc. til pnil@nanoq.gl