Høring af ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om salg og udførsel af mineraler”

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked fremsender hermed ovennævnte udkast, med tilhørende vejledning, i høring.

Frist for fremsendelse af høringssvar er: den 4. marts 2019.

Eventuelle bemærkninger til høringen bedes sendt pr. E-mail til: asn@nanoq.gl med kopi til bosd@nanoq.gl.

Høringen kan endvidere findes på høringsportalen på www.Naalakkersuisut.gl.

Departementer anmodes om i relevant omfang at fremsende høringsmaterialet til underliggende styrelser og enheder.

Baggrund

Bekendtgørelsen har hjemmel i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, med senere ændringer.

Dette udkast til bekendtgørelse indeholder regler om:

  • Privates salg og udførsel af mineraler, der er indsamlet eller brudt i Grønland.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Mineralske Råstoffer

Offentliggjort:

05 februar 13:37:00

Høringsfrist:

04 marts 00:00:00

Høringssvar sendes til:

asn@nanoq.gl med kopi til bosd@nanoq.gl