Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsender hermed forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption til officiel høring.

Baggrund
Dette forslag har til formål at indføre en barselsfond for det private arbejdsmarked, samt en offentlig barselsudligningsordning for det offentlige arbejdsmarked.

Forslaget har endvidere til formål at revidere og ajourføre de eksisterende regler om orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, herunder ved at implementere Inatsisartutbeslutning om forlængelse af forældreorloven, som blev fremsat på EM2018/106.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende lovgrundlag er:

- Etableringen af en barselsfond for det private arbejdsmarked, samt en offentlig barselsudligningsordning, som begge udligner arbejdsgiveres udgifter til løn under orlov.
- Lønmodtagere opnår ret til løn under orlov.
- Forældreorloven forlænges med 4 uger, som kan tilrettelægges fleksibelt.
- Indførsel af ret til fravær for kvinder, der henvises til at føde uden for deres hjemsted.
- Indførsel af ret til fravær for forældre, der mister et barn under orloven.
- Forbedring af retsstillingen for forældre af samme køn.
- Økonomiske forbedringer for lavindkomstfamilier, ved indførelse af ret til supplerende offentlig hjælp samt en ændret metode for beregning af barselsdagpenge, således visse ledighedsperioder ikke indgår i beregningen.
- Krav om, at orloven holdes sammen med barnet.
Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger til det fremsendte forslag bedes være Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i hænde senest den 15. maj. 2019.

Høringssvar fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet pr. e-mail til iian@nanoq.gl eller pr. brev til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk

Relevante dokumenter
Relevant dokumentation for høringen er vedhæftet jf. bilagsoversigten.

Bilag:
1. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption
2. Bemærkninger til forslaget
3. Forsendelsesliste


Med venlig hilsen

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Offentliggjort:

10 april 15:53:00

Høringsfrist:

15 maj 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl