Høring om forslag til Inatsisartutlov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Hermed fremsendes i høring forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Baggrund

Dette forslag til inatsisartutlov er udarbejdet på baggrund af beslutningsforslag vedtaget på EM 2018. Forslaget tager generelt udgangspunkt i den danske lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Forslaget er tilpasset Grønland og de særlige forhold, der gør sig gældende for Grønland. Blandt andet adskiller forslaget sig ved at v ære baseret på en godkendelsesordning.

En socialøkonomiskvirksomhed er ikke en særlig selskabsform

 

Formål

Forslaget har generelt til formål at fremme socialøkonomiske aktiviteter og socialøkonomiske formål hos socialøkonomiske virksomheder. En socialøkonomiskvirksomhed er imidlertid ikke en særlig selskabsform og kan drives som A/S, ApS og andre kendte selskabsformer eller som forening.

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, der driver erhverv med det formål at fremme særlige sociale formål gennem deres virke og indtjening med videre. Efter forslaget indføres en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, der kan opfylde nogle bestemte betingelser for deres virksomhedsdrift.

 

Generelt om høringen

Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Erhverv, Energi og Forskning, isiin@nanoq.gl

 

Frist for høringssvar senest den 17. juni 2019

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

23 maj 17:20:00

Høringsfrist:

17 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl