Høring over forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

I december 2013 fremsatte de nordatlantiske medlemmer af Folketinget beslutningsforslag B 34 om iværksættelse af en systematisk indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabet. Beslutningsforslaget blev vedtaget d. 13. maj 2014.

En arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Grønland, Danmark og Færøerne fik til opgave at kortlægge rigsdelenes pensionsregler og afdække hindringer, der måtte opstå ved flytningen inden for rigsfællesskabet. Rapporten blev afsluttet i 2016 og konkluderede blandt andet, at de forskellige pensionsordninger i rigets dele giver anledning til, at borgere oplever barrierer ved flytning mellem rigsdelene.

I starten af 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Grønland, Danmark og Færøerne med henblik på at udarbejde løsningsforslag til at nedbryde grænsehindringer for førtidspensionister, der flytter mellem rigsdelene.

På et møde i december 2018 mellem Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, den danske beskæftigelsesminister og det færøske landstyremedlem for sociale anliggender blev der aftalt 3 initiativer, der skal implementeres i hvert lands lovgivning. De 3 initiativer skal gøre det nemmere for førtidspensionister at flytte mellem Grønland, Danmark og Færøerne.

Beskrivelse af høringen
De 3 initiativer, der blev aftalt mellem de 3 ministre, har udmøntet sig i forslag om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.

Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse om udveksling af oplysninger mellem den grønlandske fraflytningskommune og tilflytningskommunen i hhv. Danmark og på Færøerne. Forslaget indeholder en bestemmelse om retten til at opretholde sin tilkendte førtidspension fra Grønland i op til 12 måneder i hhv. Danmark og på Færøerne eller indtil, at førtidspensionisten får tilkendt førtidspension eller anden forsørgelse i tilflytningskommunen. Forslaget indeholder derudover en bestemmelse om, at førtidspensionister fra Danmark og førtidspensionister på højeste sats fra Færøerne med ingen eller næsten ingen arbejdsevne skal tilkendes førtidspension på højeste sats uden en forudgående arbejdsvurdering.

Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet på iian@nanoq.gl


Frist for høringssvar senest d. 10.05.2019


Relevante dokumenter
Relevant dokumentation for høringen er vedhæftet, jf. bilagsoversigten.

Bilag:
1. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
2. Bemærkninger til forslaget
3. Forsendelsesliste

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

05 april 14:59:00

Høringsfrist:

10 maj 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl