Høring vedrørende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap.

Nalakkersuisut har på den igangværende samling FM2019 fremsat forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap.

Forslaget til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap indeholder en række bestemmelser, der pålægger eller giver Naalakkersuisut mulighed for at udarbejde bekendtgørelser.

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har derfor med hjemmel i Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap udarbejdet udkast til bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap, der forventes sat i kraft samtidig med loven.

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har som led i denne høringsproces afholdt et seminar den 29.-30. januar i Illulisat med deltagelse af bl.a. kommunerne, Det Sociale Ankenævn, Det Landsdækkende Handicapcenter, politiet, Socialstyrelsen mv. hvor disse fik mulighed for at komme med input til udkastet til bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap.

Der skal for en god ordens skyld gøres opmærksom på, at de indkomne forslag fra ovennævnte seminar endnu ikke er indarbejdet i det fremsendte udkast til bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap, men vil blive inddraget i det videre arbejde med bekendtgørelsen som en del af indarbejdelsen af høringssvar.

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte forslag bedes være Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i hænde senest den 1. juli 2019.

Høringssvar fremsendes pr. e-mail til iian@nanoq.gl eller pr. brev til: Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk.

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Offentliggjort:

08 april 15:44:00

Høringsfrist:

01 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl