Høring af forslag til inatsisartutlov om boligstøttelån

Hermed fremsendes forslag til inatsisartutlov om boligstøttelån i offentlig høring.

Baggrunden for dette forslag er, at der er truffet principiel beslutning om kommunernes overtagelse af administrationen af det offentliges lån og tilskud til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af boliger.

Kommunerne har overtaget finansiering, opførelse og administration af kommunale udlejningsboliger. Kommunerne har overtaget administration af lån og tilskud til andelsboliger, ejerboliger (boligfinansiering) og medbyggerhuse.

Der har igennem en årrække ikke været afsat bevillinger på finansloven til lån i medfør af lovgivningen om boligstøtte til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af boliger.

Nærværende forslag til inatsisartutlov om boligstøttelån formaliserer dette forhold og således at Naalakkersuisut ikke længere kan yde nye lån eller tilskud til opførelse, erhvervelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af boliger.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering.

Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises til medsendte bemærkninger til forslaget.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Boliger og Infrastruktur i hænde senest fredag den 31. maj 2019.

Bemærkningerne bedes sendt til departementets officielle mailadresse box909@nanoq.gl eller til:

Departementet for Boliger og Infrastruktur
Postboks 909
3900 Nuuk

Emne:

Bolig

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Boliger og Infrastruktur

Offentliggjort:

08 maj 09:56:00

Høringsfrist:

31 maj 00:00:00

Høringssvar sendes til:

box909@nanoq.gl