Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsender hermed forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption til officiel høring.

 

Baggrund

Ved EM 2018 vedtog Inatsisartut pkt. 106, ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende regler om forældreorloven, således at orlovsperioden bliver forlænget med 4 uger. Ændringen skal træde i kraft den 1. januar 2020.”

 

Denne Inatsisartutbeslutning var indarbejdet i forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption, som var i høring i perioden 10. april til 15. maj 2019.

 

Naalakkersuisut har imidlertid besluttet at udsætte forslag til: Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption, til fremsættelse på FM 2020.

 

Inatsisartutbeslutningen om forlængelse af forældreorloven med 4 uger skal træde i kraft den 1. januar 2020. Naalakkersuisut har derfor udarbejdet dette ændringsforslag til de nugældende regler om forældreorlov. Ændringsforslaget vedrører alene en udvidelse af forældreorloven med 4 uger.

 

Da forlængelsen af forældreorloven med 4 uger allerede har været i høring som en del af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption, sendes dette forslag i høring med forkortet høringsfrist

 

Generelt om høringen

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte forslag bedes være Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i hænde senest den 11. juni 2019.

 

Høringssvar fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet pr. e-mail til iian@nanoq.gl eller pr. brev til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk

 

Relevante dokumenter

Relevant dokumentation for høringen er vedhæftet jf. bilagsoversigten.

 

Bilag:

  1. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
  2. Bemærkninger til forslaget
  3. Forsendelsesliste

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Offentliggjort:

28 maj 16:07:00

Høringsfrist:

11 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl